Hopp til innhold

Info om rasen

Staffordshire bull terrier er en liten , sterk og vennlig rase. Den er full av energi og trenger en eier som liker og bevege seg i skog og mark eller er aktiv på andre måter. Dette er IKKE en soffagris, den elsker og bruke seg. Klart den vil ligge i soffan om den får lov, men da burde den ha fått utløp for sin energi først 🙂

Rasen har blitt meget populær og dette er både bra og ikke bra. Rasen blir i mange land ansett for å være en ideel familiehund. Staffen er freidig og meget pålitelig. Den er også svært intelligent og snill, spesielt overfor  barn. Den går meget godt overens med barn. Flere land kaller den Nanny dog.

 

Her er litt info om helsestatus for rasen Staffordshire Bull Terrier. Dette bør alle som har tenkt å skaffe seg en staff, lese litt om.

HC/PHPV

Staffordshire Bull Terrier har i mange år hatt gjentatte diagnoser med to øyesykdommer. HC (Hereditary Cataract) og PHPV (Persistent Hyperplastic Primary Vitroeus.

HC:

Nedarves via recessive gener, dvs at det trengs to recessive gener til for at hunden skal bli rammet. To bærere som parres kan gi valp med sykdommen. HC er en progressiv sykdom, så selv om valpen ikke blir født med katarakt, vil den utvikle seg over tid. Til slutt vil hunden bli helt blind. Begge øynene blir alltid rammet. HC er ingen ny sykdom på rasen, men har eksistert i over 30 år.

Frem til nå (1/1-06) har avls anbefalingene vært at både mor og far skal være øyenlyst ved 12-18 måneders alder (erfaringsmessig hvis hunden ikke har HC ved 18 måneders alder så vil den heller ikke utvikle det). Dette har kun sikret at rammede hunder ikke har blitt benyttet, man har ikke kunnet si noe om de har vært bærere eller ikke. Fom 1/1-06 har det nå blitt tilgjengelig en DNA test som stadfester tilstanden på hunden. Dette gjør det nå mulig å sikre at man ikke parer bærer med bærer og dermed avler rammede hunder som blir blinde.

Det er viktig at ALLE AVLSDYR blir testet for dette slik at man kan utrydde sykdommen.

HC kan DNA-testes for å sjekke om hunden er helt fri for genet, bærer eller rammet. Blodprøven tas hos dyrlegen, som så sender den til Animal Health Trust i England for testing. Blodprøven kan tas allerede når hunden er valp, og resultatet vil du få innen ca. 6 uker.

Den totale kostnaden vil være 60 £ per hund + veterinær i Norge . Hvis man sender inn på HC og L2-Hga samtidig vil prisen bli 100 £ per hund + veterinær i Norge.

Det kan ta opp til seks uker før testresultatet er klart, så påse at blodprøven blir levert i god tid før planlagt parring.

Resultatet du får tilbake vil være:

Fri: Har to normale kopier av genet, og vil ikke utvikle sykdommen.

Bærer: Har en normal kopi av genet og en mutert kopi, og vil ikke utvikle sykdommen, men gi videre genet til 50% av avkommet sitt (i snitt). Bærere kan altså parres med frie hunder uten at avkommet vil utvikle sykdommen.

Rammet: Har to kopier av det muterte genet. Hunden vil utvikle sykdommen, og begge foreldrene vil være bærere.

Resultatene du får tilbake er enten: Fri, Bærer eller Rammet.

Hva skjer hvis man parrer de forskjellige?

Fri x fri: alle valpene blir fri

Fri x bærer: 50% av valpene blir fri, 50% blir bærere

Fri x rammet: Alle valpene blir bærere, men ingen blir rammet

Bærer x bærer: 25% blir fri, 50% blir bærere, 25% blir rammet

Bærer x rammet: 50% blir bærere, 50% blir rammet

Rammet x rammet: Alle valpene blir rammet av sykdommen.

PHTVL/PHPV:

Persisterende hyperplastisk tunica vasculosa lentis/persisterende hyper-plastisk primær vitreus). Medfødt misdannelse i bakre del av øyet, representerer rester av blodkarsystemet fra foster stadiet. Alvorlighetsgraden varierer fra bare små pigmentflekker på linsenes baksider til store forandringer med blødninger og katarakt i linsene

PHPV er en øyesykdom som er synlig fra hunden er valp. Man kan øyelyse valper på 6 uker for å få diagnosen. Sykdommen er ikke progressiv, så har ikke valpen sykdommen, så vil hunden heller ikke utvikle den senere. Hvis valpen er rammet, vil den forbli rammet resten av livet, men sykdommen vil ikke utvikle seg og bli verre. Derimot vil den holde seg på det stadiet den er, resten av hundens liv.

Grad 0 = normal.

Grad 1 = flekker på linsens bakside. Ingen avelshinder og påvirker ikke synet. Grad 2 = gir ofte katarakt som utfall.

Grad 3-6 = gir mer alvorlige forandringer.

L-2 HGA

En ny nevrologisk lidelse er oppdaget hos Staffordshire løpet av de siste årene har et lite antall staffer blitt diagnostisert med en stoffskiftesykdom som har fått navnet L-2 hydroxglutaric acidiura eller L-2 HGA. Denne sykdommen har vist seg på ulike måter der hunder har vist atferdsendring, demens (stirrer ut i luften, legger seg til under bord og i kroker, bortfall av lydighet og husrenhet), nervøs tilstand med sterke anfall, intoleranse, ataksi (ukoordinerte bevegelser), skjelvinger og muskelstivhet. Hunder fra ulike blodlinjer er blitt angrepet og antall hunder som har fått diagnosen har økt. Sykdommen (og lignende sykdommer, D-2 HGA) er også funnet hos mennesker, også svært sjelden, men allikevel ødeleggende for de familier som er rammet. Sykdommen har en recessiv arvelighet, som betyr at begge foreldre må være bærere av det defekte genet for at avkommet skal bli rammet.

Nylig er det laget en DNA analyse som kan bestemme hvilke hunder som er bærere av genet som er årsaken til L2. Det er tilrådelig at ALLE AVLSDYR burde testes slik at sykdommen kan utryddes.

For å ta denne analysen oppfordrer vi alle oppdrettere og bekymrede eiere av hunder som har symptomer på sykdommen til å la en veterinær ta 3 ml blod som sendes inn sammen med et eget skjema (se web adr) til Animal Health Trust i England.

Den totale kostnaden vil være 60 £ per hund + veterinær i Norge .

Det kan ta opp til seks uker før testresultatet er klart, så påse at blodprøven blir levert i god tid før planlagt parring.

Resultatet du får tilbake vil være:

Clear:

Fri. Har to normale kopier av genet, og vil ikke utvikle sykdommen.

Carrier:

Bærer. Har en normal kopi av genet og en mutert kopi, og vil ikke utvikle sykdommen, men gi videre genet til 50% av avkommet sitt (i snitt). Bærere kan altså parres med frie hunder uten at avkommet vil utvikle sykdommen.

Affected:

Rammet. Har to kopier av det muterte genet. Hunden vil utvikle sykdommen, og begge foreldrene vil være bærere.

Demodex/Hårsekkmidd

Huden er hundens største og viktigste organ.
Den beskytter hundens indre organer og den er utstyrt med nerveceller som gjør at den føler kulde, varme, smerte etc.

Demodex Canis (Hårsekkmidd)er 0,2 mm lang, sigarformet og lever i hårsekkene.
Hårsekkmidden er en ektoparasitt som alle hunder har på kroppen. Den er ikke farlig for friske hunder.
Demodikose er det vi kaller hudsykdommen, der demodexmidden tar overhånd.
Tisper overfører middene til valpene i løpet av de 3 første dagene. I løpet av 16 timer kan man finne hårsekkmidd på valpene.
Det er først når hunden har svekket immunforsvar at demodexmiddene kan slå ut på hunden.

Det er to typer demodikose:

Lokalisert form – godartet – spontan helbredelse

Generalisert form – vedvarende hudproblem – arvelig defekt i T-cellen – klarer ikke å kontrollere midden.

Symptomer på Lokalisert demodikose

1 – 5 velgrensede ovale hudløse partier

Fremtrer på hode, forbein og bryst

Dukker opp på valper i 3 - 6 mnd alder

Spontan helbredelse. De trenger derfor ingen behandling. Hvis demodikosen ikke gir seg innen hunden er mellom 12 – 14 mnd er det mulig at den har gått over til generalisert form.

Symptomer på Generalisert demodikose

Når det er flere enn 5 lokaliserte forandringer.

Hårløse flekker på større deler av kroppen enn på den lokaliserte demodikosen

Deles i 4 typer: Juvenil generalisert demodikose, Voksen generalisert demodikose, Generalisert potedemodikose og generalisert ortodemodikose.

Juvenil generalisert demodikose

videre utvikling av lokalisert demodikose

Sjelden at den dukker opp på hunder over 15 mnd.

Uavhengig av kjønn

Korthårsraser er spesielt utsatt

Man behandler kun områdene som er utsatt, ikke hele hunden.

Voksen generalisert demodikose

Kan være en fortsettelse av juvenil generalisert demodikose

Kan oppstå spontant

Generalisert Potedemodikose

kronisk

dukker opp på alle 4 poter

får ofte bakterielle infeksjoner

Generalisert Ortodemodikose

Hunden får lett ørebetennelse